Otthonfelújítási Támogatás - a legfontosabb tudnivalók

2021.07.19

Az Otthonfelújítási Támogatás (OFT) egyértelműen a 2021-es és 2022-es évet leginkább meghatározó lakossági támogatási rendszere. A program 2021. január 1-jétől indult és kimondottan a gyermekeket nevelő családok lakásfelújítási céljait támogatja. A támogatás igénybevételének egyik kiemelt feltétele tehát az, hogy az igénylők egy 25 év alatti fiatalt neveljenek háztartásukban. A program rendkívül kedvező feltételt biztosít, hiszen optimális esetben a felújítási költségek (munkadíj+anyagköltség) 50%-át megtéríti 3 millió forint erejéig. Ehhez nem kell mást tenni, mint a felújítás során felmerült anyagköltségről és munkadíjról szóló számlákat a munka befejezését követő 60 napon belül benyújtani a Magyar Államkincstár (MÁK) felé. A részletekről a következő fejezetekben írunk.

Ki és milyen feltételekkel veheti igénybe az Otthonfelújítási Támogatást?

A támogatási rendszer nem túl bonyolult, de mégis egyes pontjai értelmezésre szorulnak. Talán az egyik legfontosabb annak tisztázása, hogy ki is jogosult a támogatás igénybevételére. A következőkben ennek a kritériumrendszerét szedtük pontokba:

    • Az egyik alapvető feltétele, hogy a felnőtt kort betöltött igénylő(k) egy gyermeket várjanak (12. hetet betöltött magzat) vagy 25 évnél fiatalabb, saját vagy örökbefogadott gyermeket neveljen(ek) a háztartásukban, és valamennyien legalább 1 éve a felújítással érintett ingatlanban rendelkezzenek lakóhellyel, ahol az igénylő, vagy házas-/élettársa, vagy akár a gyermek minimum 50%-os tulajdonrésszel rendelkezik. Kivételt képez ez alól, ha olyan 25. életévét betöltött eltartottról van szó, aki ápolásra szorul.
    • Az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén legalább az egyik félnek rendelkeznie kell egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal.
    • Fontos szempont továbbá, hogy az igénylő(k) legyen(ek) köztartozásoktól mentes(ek). Az erről szóló igazolást a NAV-tól lehet igényelni.
    • Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon feltüntetett állandó lakcím fogadható csak el.
    • A támogatást igényelhetik egyedülálló, házas, elvált vagy élettársi kapcsolatban élők egyaránt.

Ezekre a munkálatokra igényelhető a támogatás

A program keretében támogatható felújítási munkálatokat az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet tartalmazza, melyeket az alábbiakban is felsorolunk:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

h) klímaberendezés beépítése, cseréje,

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje (utóbbi esetében a költségek nem haladhatják meg a bruttó 450 000 Ft/kWp korlátot, ami alól kivételt képeznek a tetőbe integrált napelemes rendszerek)

j) belső tér felújítása, ideértve:

ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

jb) a galériaépítést,

jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

jg) a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

l) kerítés építése,

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,

o) térburkolat készítése, cseréje,

p) télikert kialakítása,

q) amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül - a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Fontos a fentiek értelmezése, ezért példaként említenénk a lakótér bővítést, ami nem támogatott. Vagyis a felújítási munka nem terjedhet ki tetőtér beépítésére vagy emelet-ráépítésére.


Az Otthonfelújítási Támogatás igénylésének menete és feltételei

A támogatás igénybevétele és az elszámolás benyújtása nem igazán bonyolult, mégis figyelni kell a részletekre és a határidőkre. Fontos tudni, hogy a támogatás igénybevételére egy adott ingatlan esetében egy családnak csak egyszer van lehetősége. Amennyiben az ingatlan a program kifutási ideje alatt továbbértékesítésre kerül és az már más, ugyancsak jogosult család birtokába kerül, akkor a támogatás ismételten igénybe vehető az épületre, azon végrehajtott más munkálatokra.

A program tervezetten 2022. december 31-ig lesz elérhető, így eddig a határnapig hajthatók végre a felújítási munkálatok és nyújthatók be a számlák az Otthonfelújítási Támogatás keretében. Tisztában kell lenni azzal, hogy maga a felújítás előfinanszírozású, vagyis előbb rendezni kell a végrehajtott munkák költségeit, és csak azt követően a számlák és a szükséges dokumentációk birtokában lehet csak a támogatási kérelmet benyújtani. Amennyiben nem áll rendelkezésre a kellő önerő, akkor kedvezményes hitel igénybevételére is lehetőséget biztosít az Otthonfelújítási Támogatás. Erről a lehetőségről korábbi cikkünkben is írtunk!

Fontos figyelni arra, hogy az utolsó felújítási munkálatról szóló számla kiállítását követő 60 napig van lehetőség az elszámolás MÁK felé történő benyújtására. Ezt követően a szakértők megvizsgálják a benyújtott dokumentációt. Amennyiben valamilyen hiányosságot, pontatlanságot vélnek felfedezni, akkor a támogatásigénylőt egy alkalommal hiánypótlásra kérik fel. Amint a szükséges anyag beérkezik, és az Államkincstár ügyintézői hiánytalannak ítélik, akkor kiállítják a támogatói okiratot, majd 5 munkanapon belül teljesítik a támogatás kiutalását a kedvezményezett által megadott bankszámlaszámra. Itt még meg kell jegyezni, hogy a támogatás igénybevételének jogszerűségét az Államkincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás szemrevételezésével ellenőrizni.

Amennyiben féláron kíván napelemes rendszerhez jutni, és igénybe szeretné venni az EU-Solar szolgáltatásait a támogatás lehívásában, akkor ne habozzon keresse fel cégünket és kérjen ajánlatot!

Mekkora összeg igényelhető vissza az Otthonfelújítási Támogatás keretében?

Az Otthonfelújítási Támogatás keretében maximum 3 millió forint igényelhető vissza. Ehhez pedig az szükséges, hogy az igénylő, vagy együttes igénylők számlával igazolni tudják, hogy a szóban forgó ingatlanon minimum 6 millió forintos felújítást hajtottak végre. Fontos ugyanakkor figyelni az anyagköltség és a munkadíj közötti arányokra, a támogatás ugyanis fele-fele arányban vehető igénybe. Az elszámolás alapját nem a benyújtott számlák végösszege, hanem a költségnemre vonatkozó 50-50%-os szabály határozza meg, vagyis a 3 millió forint visszaigényléséhez mindkét költségtípusnak el kell érnie azt az összeget, amiből a teljes megcélzott támogatási összeg 50%-a kijön. Hogy egyszerűbbé tegyük a megértést: a számlákon szereplő anyagköltség és munkadíj közötti aránynak minimum 25%-ot el kell érnie a lehető legmagasabb összeg visszaigényelhetőségéhez.

Példák:

Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy a fent bemutatott kritérium nem az egyes részmunkákra vonatkozik, hanem a teljes összegre. Vagyis benyújtható olyan tevékenységről is számla, amelyhez nem tartozik munkadíj vagy anyagköltség. Ebben az esetben viszont fontos, hogy a másik költségnem egy másik számla esetében jelentősebb legyen.

A finanszírozási lehetőségekről, más támogatásokkal való összeférhetőségről egy korábbi cikkünkben írtunk.

Ha sokallja a villanyszámlát vagy azt tapasztalja, hogy "szökik az áram", kérjen ajánlatot! A kalkulációt követően 15 percen belül részletes, személyre szabott árajánlatot küldünk.

Cikk forrása: eu-solar.hu/blog